Powered by Google

2015-01: Nazorg in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Hospital organization
Health service research
Investigator Initiated Research
Inclusion open since 1-1-2015

Het doel van het onderzoek is tweeledig: 1) inventariseren tegen welke problemen patiënten met uveitis en maculadegeneratie aanlopen in het dagelijks leven; en 2) onderzoeken wat het effect is van het nagesprek in de vertrouwde omgeving van de blinde of slechtziende. Als het gezichtsvermogen van patiënten tot onder een bepaalde grens is gekomen, kan de patiënt volgens de huidige vergoedingsrichtlijnen gebruik maken van psychosociale nazorg. Hoewel deze zorg beschikbaar is, komen veel blinden en slechtzienden binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam helemaal niet of laat bij de juiste nazorg terecht. Als we de nazorg verbeteren, dan kunnen patiënten met een visuele beperking binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam zich sneller te richten op een zo zelfstandig mogelijk leven en op hun mogelijkheden in de maatschappij.

By visiting eyehospital.nl you are accepting the use of cookies. Read more about cookies.

Hide this message