Powered by Google

2017-29: Graft survival, Kpro retention rate and visual survival compared: Limbal graft with excentric trephanation versus Corneascleral limbal graft versus Boston type 1 Kpro

Cornea and infections
Outcome research
Contract Research
Inclusion open since 1-3-2018

Bij totale corneale limbale stamcel deficiëntie (LSCD) zijn meerdere technieken beschreven om tot visuele rehabilitatie te komen. Momenteel hanteren we een step up approach waarbij getracht wordt met een zo min mogelijk invasieve techniek met behoud van de normale anatomie van het voorsegment van het oog, zo lang mogelijk een bruikbare visus te bereiken in een patiëntengroep die corneaal blind is. In de USA wordt door gebruikers van de Boston Kpro gesuggereerd dat 'better outcomes might be achieved if KPro surgery is an early surgical procedure rather than a measure of last resort'. En soms volgt na de eerste graft failure al een Boston type 1 Kpro. Ex Vivo Expansion van Limbale Epitheliale stamcellen is pas enkele jaren als mogelijke therapie toegevoegd aan het therapeutisch arsenaal, en is momenteel in Nederland niet gebruikelijk vanwege de extreem hoge kosten.

In Het Oogziekenhuis Rotterdam gebruiken wij bij totale LSCD in step up fashion de volgende technieken van keratolimbal allografts:

- excentrisch getrepaneerde keratoplastiek diameter

- corneosclerale keratoplastiek >12 mm met inclusie van 12 klokuren limbus

- Boston Keratoprothese (Kpro)

De Kpro wordt als laatste mogelijkheid toegepast bij die groep patiënten waar een hernieuwde transplantatie zal leiden tot een zeer korte graft survival; ofwel door voorafgaand multiple graft failure bij contra-indicaties voor systemische immunosuppressiva ofwel door ernstig limbale stamcel deficiëntie waarbij een kerato-limbal allograft gefaald heeft of naar zekerheid zal falen.

By visiting eyehospital.nl you are accepting the use of cookies. Read more about cookies.

Hide this message